Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας:
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Οι διοργανωτές διατηρούν επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης του. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση υπηρεσιών λόγω επιθυμίας πελάτη:
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στο info@mardie.gr Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 1 μήνα τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού που έχει καταβληθεί, (αν και εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί το αντίστοιχο τμήμα από τον διοργανωτή)
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο μετά την έναρξη του προγράμματος δεν γίνεται καμμιά επιστροφή ποσού.
Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.